Cat Clicker

5/ 5    1 ratings

Cát Clicker

Cát Clicker là một trò chơi tuyệt vời, thú vị và hấp dẫn. Nó mang đến cho bạn những thách thức khác nhau để bạn không bị chán. Trong Cát Clicker bạn thu thập như mèo nhiều vì có thể, tốt, chúng dễ thương! Trong ít cookie clicker trò chơi lấy cảm hứng này, bạn bấm vào để đạt được con mèo. Với những con mèo, bạn có thể mua nâng cấp để có được thậm chí nhiều hơn mèo! Mục đích của trò chơi là để bấm vào con mèo để nó giải phóng kích thích tố, trong đó sẽ thu hút những con mèo khác. Sau đó, bạn phải cho chúng ăn và họ sẽ đi tìm kiếm con mèo khác.

Làm thế nào để chơi trò chơi Cát Clicker

Sử dụng chuột để chơi.
Chúc may mắn!