PickCrafter

5/ 5    1 ratings

PickCrafter

PickCrafter trò chơi là một nghề nhàn rỗi trò chơi clicker gia tăng cho phép bạn kiểm soát một cái cuốc và đào sâu vào quần xã sinh vật Thậm chí trong khi nhàn rỗi hoặc ẩn! Chỉ cần bắt đầu khai thác mỏ. Nâng cấp Legendary pickaxes, thu thập tất cả các khối và hộp số, và mở khóa tất cả các quần xã sinh vật Đào vàng chưa bao giờ thú vị hơn! Bấm để bắt đầu, sau đó nâng cấp Artifacts và Khả năng của bạn để khai thác sâu hơn, nhanh hơn. Trong PickCrafter, bạn phải thu hoạch đất và đạt được sức mạnh kỳ diệu! Clicker trò chơi này kết hợp Minecraft và hành động theo phong cách Cookie Clicker. Sử dụng cuốc của bạn để thu thập tài nguyên. Gems sẽ cung cấp cho bạn khả năng để tuyển dụng những người khác và tăng điểm của bạn!

Làm thế nào để chơi trò chơi PickCrafter

Sử dụng chuột để chơi.