Revolution Idle 2

5/ 5    1 ratings

Cách mạng Nhàn rỗi 2

Cách mạng Nhàn rỗi 2 trò chơi là một trò chơi nhàn rỗi mà làm cho bạn cảm thấy hào hứng khi nó đạt đến một số lượng lớn. Tổng cuộc cách mạng sẽ xây dựng một vòng tròn mà ý chí trong quá trình hình thành một chu kỳ đầy đủ. Bạn có thể mở khóa các màu sắc khác nhau trên ứng dụng sau khi bạn đã kiếm đủ cách mạng. Đó là luôn luôn khuyến khích rằng bạn tập trung vào mở khóa vòng tròn cao nhất có thể đầu tiên. Cuối cùng, luôn luôn tập trung vào mở khóa giá rẻ nhất mới nhất ở mọi thời điểm. Luôn luôn sử dụng nút chuột trái để nâng cấp trò chơi của bạn. Đó là cách tốt nhất để chơi nó!

Làm thế nào để chơi Revolution Nhàn rỗi 2 trò chơi

Sử dụng chuột để chơi trò chơi này.