Idle Sword 2

5/ 5    1 ratings

Nhàn rỗi Sword 2

Nhàn rỗi Sword 2 là một thách thức rất, từ trên xuống dưới, điểm và nhấp chuột, dungeon crawl trò chơi mà đặt bạn vào vị trí của vị cứu tinh của thế giới trong ngày tận thế. Trang bị cho anh hùng của bạn với thiết bị khác nhau và vũ khí sẽ giúp họ sống sót trong ngục tối. Vàng sử dụng để mua những thứ và nâng cao kỹ năng anh hùng của bạn để họ có thể tồn tại lâu hơn và đánh bại đối thủ mạnh hơn. Bạn sẽ có thể cứu thế giới hoặc bạn sẽ rơi vào bóng tối?

Làm thế nào để chơi Nhàn rỗi Sword 2 trò chơi

Chuột - Navigate
LMB - Chọn / Tương tác
Shift + LMB - Bán Nhanh
1-4 - Sử dụng các mục trong khe nhanh