QWOP

2.67/ 5    3 ratings

QWOP là trò chơi khó khăn nhất bao giờ hết. Các vận động viên đóng một vận động viên có tên là "Qwop" và ông đang tham gia vào 100m Olympic. Người chơi chỉ cần sử dụng các phím Q, W, O và P để kiểm soát phong trào chân của vận động viên để di chuyển nhân vật về phía trước trong khi tránh rơi xuống. Q và các phím W kiểm soát một trong đùi của Á hậu, tương ứng, trong khi các phím O và P hoạt động bê của Á hậu. Chìa khóa Q đẩy đùi bên phải của Á hậu phía trước, rời khỏi đùi đẩy lùi và phím W cũng ảnh hưởng đến đùi và ngược lại. Các phím O và P hành động như các phím Q và W, nhưng cũng giống như bắp chân của Á hậu. Số tiền thực tế của phong trào doanh bị ảnh hưởng bằng cách kéo gây ra bởi lực tác dụng bởi trọng lực và quán tính.